برگزاری اولین جلسه رفع اشکال پایه دوازدهم

طی تصمیم گیری انجام شده توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در روز های نوروز مقرر گردید جلسات رفع اشکال جهت آماده سازی کنکور و امتحانات نهائی پایه دوازدهم در گروه های 5 الی 7 نفره به صورت حضوری برگزار گردد.

در مورخ 14 فروردین ماه 1400 روز شنبه اولین کلاس رفع اشکال با حفظ پروتکل های بهداشتی با درس ریاضی دبیر محترم سرکار خانم صابری با اولین گروه در نماز خانه آموزشگاه برگزار گردید و مورد استقبال دانش آموزان عزیز قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20