برگزاری اولین جلسه اجرای طرح توانمندی همزمان

در روز دوشنبه 28 آذر ماه 1401 اولین جلسه از طرح توانمندی همزمان ویژه دانش آموزان اجرا شد ، این جلسه با هدف پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی  توسط مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم دکتر بزمی برگزار شد . موضوعات مورد بحث در این جلسه عبارتند از :

  • مهارت های پایه اجتماعی
  • مهارت های خود مراقبتی
  • شناخت رفتار های پر خطر


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20