برگزاری امتحانات شبه نهایی

در مورخ دوشنبه 27 فروردین ماه 1403 اولین امتحان شبه نهایی ویژه پایه های دهم و یازدهم برگزار گردید ، در ساعت ۷:۳۰ صبح آزمون برگزار گردید .

اقدامات انجام شده :

ارائه نکات پیش از آزمون توسط مدیریت محترم آموزشی سرکار خانم میلانی

حضور و غیاب دانش آموزان توسط معاونت فناوری

تنظیم صورت جلسه توسط معاونت فناوری

فیزیک ۱ رشته تجربی پایه دهم
مدت زمان پاسخگویی: ۱۱۰ دقیقه
ریاضی و آمار ۱ رشته انسانی پایه دهم
مدت زمان پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

فیزیک ۲ رشته ریاضی پایه یازدهم
مدت زمان پاسخگویی: ۱۰۰ دقیقه
زیست ۲ رشته تجربی پایه یازدهم
مدت زمان پاسخگویی: ۹۰ دقیقه
تاریخ ۲ رشته انسانی پایه یازدهم
مدت زمان پاسخگویی: ۹۰ دقیقه

با آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان عزیز …


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20