برگزاری اردوی راهیان نور

در مورخ 28 بهمن ماه 97 روز یک شنبه دانش آموزان منتخب بسیجی جهت اعذام به اردوی راهیان نور به دفتر آموزشگاه آمدند و مدیریت محترم سرکار خانم افشاری جلسه ای با این دانش آموزان برگزار نمودند و در پایان دانش آموزان داوطلب را در سامانه مربوطه ثبت نام نمودند.

و در مورخ 29 بهمن ماه 97 روز دوشنبه دو تن از دانش آموزان آموزشگاه خانمها زهره اسدی و عاطفه خوش خرام که در اردوی راهیان نور ثبت نام نموده بودند راس ساعت 14 در کانون بسیج به سرپرستی مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی جهت اعزام این اردو حضور به عمل آوردند و مسئولین محترم این عزیزان را بدرقه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 17.5/20