برگزاری آزمون شبه نهائی زبان فارسی و آمار

در مورخ 17 اسفند ماه 99 روز یک شنبه آزمون شبه نهائی درس آمار و ریاضی پایه دوازدهم انسانی با شرکت تمامی دانش آموزان پایه دوازدهم انسانی راس ساعت 10 جهت آشنایی دانش آموزان عزیز با نحوه برگزاری آزمون های نهائی آغاز گردید.

در مورخ 18اسفند ماه 99 روز دوشنبه آزمون شبه نهائی درس زبان فارسی پایه دوازدهم تجربی با شرکت اکثریت دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی راس ساعت 10 جهت آشنایی دانش آموزان عزیز با نحوه برگزاری آزمون های نهائی آغاز گردید و جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) از نحوه برگزاری آزمون بازدید به عمل آوردند و برای دانش آموزان عزیز در ابتدای شروع آزمون آرزوی موفقیت نمودند و سرکار خانم افشاری راهنمایی های لازم را به دانش آموزان عزیز دادند تا این عزیزان آمادگی کامل تری جهت شرکت در آزمون نهائی داشته باشند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20