برگزاری ، بررسی ، توزیع کارنامه های و نصب برترین های آزمون گزینه دو

در مورخ 21 آذر ماه 98 روز جمعه راس ساعت 9 آزمون گزینه دو برای تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تمامی رشته ها مرحله دوم و حضور برخی از دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی در مرحله سوم آزمون گزینه دو در محیطی آرام و مناسب در سالن آموزشگاه برگزار گردید.

در مورخ 23 آذر ماه 98 روز شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم موسسه گزینه دو به آموزشگاه تشریف آوردند و کارنامه های آزمون گزینه دو را جهت بررسی و تحویل به دانش آموزان عزیز تحویل مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر نمودند.

در مورخ 24 آذر ماه 98 روز یک شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به همراه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر کارنامه های آزمون گزینه دو دانش آموزان عزیز را مورد بررسی قرار دادند و نقاط ضعف و قوت این عزیزان را جهت راهنمایی و مشاوره مشخص نمودند. پس از بررسی کارنامه های گزینه دو مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر تک تک دانش آموزان عزیز را به دفتر مشاوره فراخواندند و راهنمایی های لازم جهت موفقیت روز افزون این عزیزان را به آنها ارائه نمودند و نقاط ضعف و قوت مشخص شده را با دانش آموزان عزیز مورد بررسی قرار دادند.

در مورخ 25 آذر ماه 98 روز دوشنبه سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشی کارنامه های دانش آموزان برتر گزینه دو تمامی رشته ها و پایه ها این آموزشگاه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل جهت اطلاع دانش آموزان و تشویق به تلاش بیشتر در تابلوی پرورشی آموزشگاه نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20