بررسی نمرات و برگه های امتحانی دروس شیمی و فیزیک توسط سرگروه های محترم

در مورخ 5 تیر ماه 98 روز چهارشنبه راس ساعت 10:30 جناب آقای مومنی سرگروه محترم شیمی و جناب آقای محمدی سرگروه محترم فیزیک به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و از برگه های امتحانی و ژوری های مربوط به زیر گروه های درسهای شیمی دهم و یازدهم تجربی و فیزیک دهم و یازدهم تجربی بازدید به عمل آوردند

و طی جلسه ای که با معاون محترم آموزشی آموزشگاه برگزار نمودند نمرات نهایی شیمی و فیزیک پایه دوازدهم تجربی را بررسی و از دبیران محترم خانمها رحیم داد ,خالق پناه ,شریف ,پیروزی و یزدان پناه به خاطر تلاش های شان و کسب نمرات عالی توسط دانش آموزان شان تقدیر و تشکر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20