بازدید و برگزاری جشن جهت هفته مدارس غیر انتفاعی

مورخ 14 آذر ماه 97 روز چهارشنبه راس ساعت 11:15 مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) جناب آقای کنعانی به آموزشگاه تشریف آوردند و هفته مدارس غیر انتفاعی را به مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و همکاران محترم تبریک گفتند و از زحماتشان قدر دانی نمودند.

و با توجه به مصوبه جلسه نهم تاریخ 31 مردادماه 97 شورای نظارت استان از مورخ 17 آذرماه 97 لغایت 20 آذرماه 1397 را به عنوان هفته مدارس و مراکز غیر دولتی نام گذار گردید لذا در مورخ 17 آذر ماه 97 روز شنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه با تهیه کیک و برگزاری جشن ویژه هفته مدارس غیر انتفاعی این روز را به همکاران و دبیران محترم آموزشگاه تبریک گفتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20