بازدید به مناسبت هفته مدارس غیر انتفاعی

در مورخ 2 بهمن ماه 97 روز سه شنبه تعدادی از مدیران محترم مدارس غیر انتفاعی به همراه جناب آقای حیدری مسئول محترم مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش تربت حیدریه به همراه سرکار خانم صباغیان جهت بازدید به آموزشگاه تشریف آوردند و در پایان با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونین محترم آموزشی ,انضباطی و پرورشی و معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه امام حسین(علیه السلام) سرکار خانم تربتی نیا جلسه ای برگزار نمودند.

در پایان بازدید از مدیران مدارس غیر انتفاعی و جناب آقای حیدری کارشناس مسئول محترم مدارس غیر انتفاعی و سرکار خانم صباغیان با اهدای هدایایی جهت یاد بود تقدیر نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20