بازدید بازرسان استانی از آموزشگاه

در مورخ 12 آذر ماه 97 روز دوشنبه جناب آقای حیدری کارشناس مسئول مدارس غیر انتفاعی به همراه دو تن از بازرسان محترم استانی جناب آقای شیرازی و جناب آقای رستمی به آموزشگاه تشریف آوردند و از تمامی مدارک و سناد و دفاتر اجرایی ,آموزشی , پرورشی و مالی بازدید به عمل آوردند و سپس از کلاس های درسی بازدید نمودند.

پس از آن جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه جناب آقای هاشم زاده مسئول محترم حسابداری موسسه با بازدید کنندگان استانی در مورد موارد بازدید شده به بحث و گفتگو پرداختند.

و در انتها تمامی حضار در دفتر آموزشگاه جهت شرکت در نماز جماعت در نمازخانه آموزشگاه حضور به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20