بازدید از امتحانات و برنامه های پرورشی و برگزاری جلسه در خصوص اردوی همکاران

در مورخ 13 دی ماه 97 روز پنجشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) به آموزشگاه تشریف آوردند و از کار های معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی که به مناسبت هفته بصیرت بازدید به عمل آوردند.

و سپس جناب آقای کنعانی و سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه در خصوص نحوه برکزاری اردوی زیارتی قم همکاران جلسه ای برگزار نمودند.

و در انتها در جلسه برگزاری امتحان عربی پایه دوازدهم تجربی و انسانی که راس ساعت 10:30 آغاز گردیده بود حضور و از نحوه برگزاری امتحانات بازدید به عمل آوردند


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20