بازدید از آموزشگاه

در مورخ 14 شهریور ماه 1400 روز یکشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین( علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه با معاونین محترم خانم ها فضلعلی و نورالهیان در خصوص برنامه سال آتی تصمیم گیری و برنامه ریزی نمودند تا دانش آموزان عزیز از بهترین امکانات برای آموزش برخوردار باشند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20