اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 98-97

در مورخ 15 فروردین ماه 97 فضای آموزشگاه جهت برگزاری اولین جلسه شورای دبیران توسط همکاران محترم کادر سرکار خانم افشاری مدیریت محترم , معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاونت محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر, معاونت محترم فناوری سرکار خانم مولوی و مسئول محترم امور مالی سرکار خانم واحدی , دبیر محترم آمادگی دفاعی سرکار خانم مرادی و خدمتگذار مدرسه خانم اسحاق زاده آماده سازی گردید تا به بهترین نحو ممکن از دبیران و مهمان عزیز آموزشگاه استقبال و پذیرایی انجام گردد.

این جلسه راس ساعت 16:30 روز یک شنبه با حضور پر شور دبیران محترم این آموزشگاه و مهمانی عزیز جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه , سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه, جناب آقای رفیعی پور مسئول محترم حراست , جناب آقای حیدری کارشناس محترم مدارس غیر دولتی, جناب آقای محمودی کارشناس محترم متوسطه دوم ابتدا با پخش تلاوتی آیاتی از قرآن کریم و پذیرایی آغاز گردید. پس از آن سرکار خانم افشاری مدیریت محترم موسسه در مورد نکاتی که در سال جدید قابل تامل هستند سخنرانی نموده و پس از آن دبیران عزیز از سخنان تک تک مهمانان بهره بردند و در انتها انتخابات برای انتخاب نماینده دبیران برگزار گردید و سرکار خانم بهشتی منتخب دبیران شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20