انجام تدارکات اولیه جهت پذیرایی از دانش آموزان حسینی دبیرستان پسرانه دوره اول

ماهاتما گاندی(رهبر استقلال هند): من زندگی امام حسین، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خوانده‏ ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده‏ ام و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امام حسین پیروی کند.

در مورخ 24 مهر ماه 98 روز چهارشنبه سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه به راهنمایی مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری تدارکات اولیه جهت پذیرایی از هیئت دانش آموزان حسینی دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (علیه السلام) را انجام دادند و تمامی همکاران محترم آموزشگاه جهت پذیرایی از این هیئت دانش آموزان حسینی به ورودی آموزشگاه رفته و با شیرینی و اسفند از این دانش آموزان عزیز و همکاران گرامیشان استقبال نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20