اقدامات ایمنی سال تحصیلی 99-1400

در مورخ 17 خرداد ماه 99 روز شنبه راس ساعت 10 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) به همراه مسئول محترم مالی موسسه جناب آقای هاشم زاده به آموزشگاه تشریف آوردند و در خصوص انجام اقدامات ایمنی مطابق بخشنامه های ارسالی اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه برای سال تحصیلی 99-1400 با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای برگزار نمودند و سپس در اولین اقدام در خصوص نصب پکیج , اقدامات اولیه را انجام دادند و بازدید های لازم در این خصوص صورت پذیرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20