اقدامات اولیه و برگزاری جلسه ویژه اولیاء و دانش آموزان کوشا

در مورخ 3 دی ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه فضای سالن را جهت برگزاری جلسه ارائه راهکار به دانش آموزان برتر پایه های دهم و یازدهم در تمامی رشته ها جهت برنامه ریزی راه کنکور که این عزیزان همراه با اولیاء خود به این جلسه دعوت شده اند را آماده سازی نمودند.

راس ساعت 10 با حضور اکثریت دانش آموزان کوشا پایه دهم و یازدهم تمامی رشته ها به همراه اولیاء محترمشان به آموزشگاه تشریف آوردند و در جلسه ای که در خصوص ارائه راهکار به این عزیزان جهت برنامه ریزی راه کنکور بود شرکت نمودند ,که در ابتدا با خیر مقدم خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه آغاز گردید و سپس مشاور محترم سرکار خانم امامی فر راه کارای مورد نظر را ارائه و در پایان اولیاء و دانش آموزان عزیز سوالات خود را از ایشان پرسیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20