اطلاع رسانی آدرس سایت تبار و ثبت بودجه بندی آزمون های گزینه دو در این سایت

در مورخ 6 مهر ماه 98 روز شنبه سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه بودجه بندی آزمونهای مورخ 10 آبان ماه 98 و 22 آذرماه 98 و 2 اسفندماه 98 و 19 اردیبهشت ماه 99 گزینه دو را جهت اطلاع و استفاده تمامی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم شرکت کننده در تمامی رشته ها و بودجه بندی کل آزمونهای گزینه دو جهت استفاده دانش آموزان پایه دوازدهم تمامی رشته ها را در سایت تبار ثبت نمودند.

سپس آدرس سایت تبار توسط سرکار خانم مولوی جهت اطلاع دانش آموزان و بهره مندی از مطالب فرهنگی، پرورشی و آموزشی در دسترس عموم دانش آموزان تمامی پایه ها و رشته ها و همچنین دبیران محترم آموزشگاه قرار گرفت و ایشان در تابلوی آموزشی آموزشگاه نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20