اردوی آمادگی دفاعی برگزار گردید

در مورخ 20 اردیبهشت ماه 1401 روز سه شنبه دانش آموزان عزیز پایه دهم در تمامی رشته ها راس ساعت 7:30 جهت شرکت در اردوی آمادگی دفاعی در محل کانون شهید فاضلی حضور به عمل آوردند و در کلاسهای مربوطه که توسط مربی محترم آمادگی سرکار خانم مرادی در این مکان با موضوع سلاح شناسی برگزار می شد شرکت نمودند این اردو راس ساعت 12:30 به اتمام رسید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20