اجرای ورزش صبحگاهی و نصب شعار تحصیلی سال جدید در دفتر آموزشگاه

در مورخ 8 مهر ماه 98 روز دوشنبه برنامه صبحگاه با با تلاوت آیاتی از قران کریم توسط دانش آموز عزیز اسماء هاشمی دانش آموز پایه یازدهم تجربی 2 آغاز گردید و سپس معاون محترم انضباطی آموزشگاه سرکار خانم نورالهیان نکات انضباطی را به دانش آموزان عزیز بیان و سپس دانش آموزان عزیز به اجرای برنامه ورزش صبحگاهی پرداختند.

سپس در این روز سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه شعار امید آفرینی ,مشارکت پذیری و مهارت آموزی ارسالی از اداره محترم آموزش و پرورش را تنظیم و جهت اطلاع همکاران محترم در تابلو آموزشی دفتر و جهت اطلاع دانش آموزان عزیز در تابلوی پرورشی آموزشگاه نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20