آموزشگاه جهت تقدیر از برترین های علمی و پژوهشی آماده سازی گردید

در مورخ 20 اردیبهشت ماه 1401 روز سه شنبه هدایایی جهت تقدیر از دانش آموزان برتر علمی و پژوهشی توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشار آماده سازی گردید و سپس سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری خدمتگذار آموزشگاه سرکار خانم اسحاق زاده محیط محوطه آموزشگاه را جهت برگزار جشن تقدیر از برترین های علمی و پژوهشی آماده سازی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20