آماده سازی و برگزاری جلسه هم اندیشی

در مورخ 26 آذر ماه 97 روز دوشنبه پس از اتمام کلاسهای درسی فضای آموزشگاه با همکاری همکاران محترم کادر مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی,معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و دیگر همکاران جهت برگزاری جلسه هم اندیشی دبیران مدارس امام حسین(علیه السلام) فضا سازی گردید .

این جلسه هم اندیشی دبیران راس ساعت 16 در سالن آموزشگاه با سخنرانی آقای سلطان زاده آغاز گردید و پس از آن مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) جناب آقای کنعانی به همکاران خیر مقدم گفتند و در مورد جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا سخنرانی نمودند و در انتها کارگروه ها برگزار گردید .

در انتهای جلسه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) جلسه مشترک با برخی از دبیران و همکاران محترم دبیرستان های دوره دوم امام حسین(علیه السلام)در دفتر آموزشگاه برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20