آماده سازی, برگزاری و بازدید از امتحانات نوبت اول

در مورخ 5 دی ماه 97 روز چهارشنبه فضای سالن و نمازخانه آموزشگاه با همکاری همکاران کادر و خدمات آموزشگاه خانم اسحاقی جهت برگزاری امتحانات نوبت اول که از مورخ 6 دی ماه 97 روز پنج شنبه راس ساعت 8 برگزار میگردد آماده سازی گردید و شماره های دانش آموزی بر روی صندلی ها جهت برگزاری امتحانات نصب گردید .

و در مورخ 6 دی ماه 97 روز پنج شنبه راس ساعت 7:30 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین (علیه السلام) به آموزشگاه تشریف آوردند و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نوبت اول جلسه ای برگزار نمودند.

راس ساعت 7:45 دانش آموزان عزیز پایه دهم تمامی رشته ها در سالن امتحانات آموزشگاه حضور به عمل آوردند و پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم راس ساعت 8 اولین امتحان نوبت اول با درس دین و زندگی به صورت سراسری در تمامی مدارس امام حسین (علیه السلام) آغاز گردید.

راس ساعت 10:30 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به آموزشگاه تشریف آوردند و در سر جلسه امتحان نوبت اول پایه یازدهم ودوازدهم تمامی رشته ها حضور به عمل آوردند و از نحوه برگزاری امتحانات بازدید نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20