آماده سازی بروشور معرفی آموزشگاه

از مورخ 17 فروردین ماه 1400 روز سه شنبه سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه با اطلاعات و عکسهای مورد نیاز برای آماده سازی بروشور معرفی آموزشگاه را تهیه و طراحی نمودند و در مورخ 21 فروردین ماه 99 روز شنبه مراحل آماده سازی  این بروشور به اتمام رسید.

مقرر گردید است به دلیل اوج گرفتن مجدد کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان مناسب این بروشور جهت اطلاع دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) دوره اول در اختیار این عزیزان قرار دهند تا با محیط و موفقیت های این آموزشگاه آشنا گردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20