آغاز کلاسهای درسی پایه دوازدهم

در مورخ 9 شهریور ماه 98 سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار آموزشگاه فضای آموزشگاه را جهت برگزاری کلاسهای پایه دوازدهم تجربی و انسانی که از شهریور ماه جهت تدریس دروس زیست شناسی ,شیمی,فیزیک,ریاضی رشته تجربی و دروس علوم و فنون و عربی رشته انسانی آغاز می گردد آماده سازی نمودند.

 راس ساعت 9 کلاسهای درسی پایه دوازدهم تجربی 1 با درس زیست شناسی ,دوازدهم تجربی 2 فیزیک و پایه دوازدهم انسانی با درس عربی آغاز گردید شایان ذکر است در شهریور ماه دروس زیست شناسی ,شیمی,فیزیک,ریاضی رشته تجربی و دروس علوم و فنون و عربی رشته انسانی تدریس می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20