آزمون گزینه دو برگزار , نتایج بررسی و کارنامه ها توزیع گردید

در مورخ 27 دی ماه 98 روز جمعه آزمون گزینه دو با حضور اکثریت دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی به سرپرستی سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشگاه و سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی در سالن آموزشگاه و در محیطی مناسب راس ساعت 9 آغاز و 12:35 به اتمام رسید.

در مورخ 28 دی ماه 98 روز شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم به آموزشگاه تشریف آوردند و کارنامه های آزمون روز جمعه را به مدیریت محترم سرکار خانم افشاری تحویل دادند و سرکار خانم افشاری جهت بررسی بیشتر کارنامه ها را تحویل معاون محترم آموزشی و مشاور محترم آموزشگاه دادند. پس از آن سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی آموزشگاه با همکاری مشاور محترم سرکار خانم امی فر کارنامه های گزینه دو را قبل از تحویل به دانش آموزان عزیز مورد بررسی قرار دادند تا در زمان تحویل به دانش آموزان عزیز راهنمایی های لازم را جهت موفقیت بیشتر را به این عزیزان ارائه نمایند سپس کارنامه ها تحویل دانش آموزان عزیز داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20