آزمایش گروه خون در کلاس پایه دهم تجربی برگزار گردید

گلبول‌های قرمز در سطح خود عواملی به نام آنتی‌ژن دارند. دو آنتی‌ژن اصلی گلبول‌های قرمز ‏انسان آنتی‌ژن ‏A‏ و آنتی‌ژن ‏Bهستند. گروه‌های خونی بر اساس وجود و یا عدم وجود این آنتی ژن‌ها تعیین می‌گردند. به این صورت که افرادی که در سطح گلبول‌های قرمز خود دارای ‏آنتی‌ژن ‏A‏ هستند، گروه خون ‏A، افرادی که واجد آنتی‌ژن ‏B‏ هستند، گروه خون ‏B، افرادی که هر دو آنتی‌ژن ‏A‏ و ‏B‏ دارند، گروه خون ‏AB‏ و افرادی که هیچ کدام از عوامل ‏A‏ و ‏B‏ را ‏ندارند گروه خون ‏O‏ نامیده می‌شوند. در سطح بعضی از گلبول‌های قرمز یک نوع عامل ‏آنتی ژن دیگر نیز وجود دارد به نام ‏Rh‏ که در صورت وجود این عامل، فرد ‏Rh‏ مثبت و در ‏صورت عدم وجود، فرد ‏Rh‏ منفی می‌شود. بدن انسان به طور طبیعی عواملی به اسم آنتی‌بادی ‏را بر علیه آنتی ژن‌های موجود تولید می کنند . به طور مثال افرادی که آنتی‌ژن ‏A را در سطح ‏گلبول‌های قرمز خود دارند نسبت به آنتی ژن ‏B‏ آنتی‌بادی تولید می کنند و بر عکس .‏ ‏ مکانیسم عمل بقیه گروههای خونی نیز به همین صورت می‌باشد مثلاً گروه خون ‏AB‏ چون ‏هیچ‌گونه آنتی‌بادی بر علیه ‏A‏ وB‏ ندارد.

در مورخ 6 آبان ماه 97 روز یکشنبه سرکار خانم یزدان پناه دبیر محترم آزمایشگاه این آموزشگاه در زمان تدریس خود دانش آموزان را به آزمایشگاه برده و آزمایش تشخیص گروه خونی را به دانش آموزان عزیز آموزش دادند و سپس دانش آموزان این آزمایش را با کمک دبیر خود انجام دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 5.8/20