آذین آموزشگاه به مناست ماه محرم و هفته دفاع مقدس

عالم همه قطره و دریاست حسین، خوبان همه بنده و مولاست حسین، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین

آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا بود و مردن در بستر، ننگی بزرگ. آن روزها شهادت، شاهراهی به وسعت افق داشت. آن روزها فاصله خاک تا افلاک و کویر تا بهشت، یک میدان مین بود. خاکریزها، بوی بهشتِ مردانی را گرفته بود که سر به سر، تن به مرگ می سپردند تا مبادا وجبی از کیان دین و وطن، به دست کفتاران حریص و متجاوز بیفتد؛ چرا که دفاع مقدس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی این ملّت قهرمان است. مردان این دیار در پی تجاوز کفتار صفتان ننگ و نفرین، در هفت شهر عشق، هشت بهار، آزادگی را پیمودند و حماسه آفریدند.

به مناسبت هم زمانی ماه محرم و هفته دفاع مقدس در مورخ 28 شهریور ماه 98سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری دانش آموزان فعال بسیجی خانمها اسدی , قاسمی و امیریان فضای سالن و دفتر آموزشگاه را به این مناسبت ها آماده سازی و آذین نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20