گلباران مزار شهدا

شهدا شمع محفل دوستانند، شهدا در قهقهه مستانه شان و در شادی وصولشان “عند ربهم یرزقون” اند و از نفوس مطمئنه ای هستند که مورد خطاب “فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی” پروردگارند این جمله یکی از معروف ترین جملات امام خمینی درباره منزلت شهید است که نقل شده است.
حضرت امام خمینی (ره)

در مورخ 3 مهر ماه 99 روز پنج شنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی و جمعی از همکاران راس ساعت 16 به مناسبت هفته دفاع مقدس به مزار شهدا رفتند و در بهشت عسکری به غبار روبی و گلباران این مدافعین وطن پرداختند و یاد آنها را گرامی داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20