گلباران مزار شهدا و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به مناسبت دهه ی فجر

در مورخ 18 بهمن ماه 97 روز پنج شنبه به مناسبت دهه ی فجر ستاد دهه ی فجر شهرستان از تمامی ارگان ها دعوت نمودند تا در گلباران مزار شهدا شرکت نمایند و از این آموزشگاه جمعی از همکاران بسیجی در ساعت 14:30 در مزار برای گلباران حضور به عمل آوردند.

و در راستای دهه ی فجر در مورخ 22 بهمن ماه 97 روز سه شنبه دانش آموزان عزیز بسیجی آموزشگاه و جمعی از همکاران به آموزشگاه تشریف آوردند و یه سرپرستی سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه راس ساعت 9 در میدان مرکزی شهر حضور به عمل آوردند و با حضور پر شور خود مشتی محکم به دهان اسکتبار جهانی زدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20