کمک به سیل زدگان

دستی که کمک می کند، از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

در مورخ 30 دی ماه 98 روز دوشنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در زنگ تفریح دوم با دبیران محترم و همکاران گرامی جهت جمع آوری کمک به سیل زدگان جلسه ای برگزار و فرم مربوطه را تحویل این عزیزان نمودند ، همکاران محترم از این طرح بشر دوستان استقبال نمودند.

سپس با همکاری همکاران محترم کادر و جهت کمک به سیل زدگان آش در آموزشگاه تهیه گردید و در زنگ تفریح دوم سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه مسئولیت فروش را به عهده گرفتند تا مبلغ جمع آوری شده جهت کمک به سیل زدگان لحاظ گردد و دانش آموزان عزیز از این طرح استقبال و در این حرکت بشر دوستانه شرکت نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20