کلاسهای درسی پس از نوروز 1401 به حضور کامل آغاز گردید

افکار و اندیشه های انسان به گونه ای است که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیندازد.(اینشتین)

از مورخ 14 فروردین ماه 1401 روز یک شنبه راس ساعت 8 صبح پس از اتمام نوروز با اطلاع رسانی معاون محترم فناوری آموزشگاه سرکار خانم مولوی در گروه های کلاسی سروش جهت برگزاری کلاسهای کاملا حضوری ، کلاسهای درسی با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در تمامی پایه ها و رشته ها مجددا آغاز گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20