کلاسهای ترم دوم شروع گردید

از مورخ 26 دی ماه 1400 روز یکشنبه پس از پایان امتحانات اصلی ترم اول و هفته پایانی امتحانات کلاسهای ترم دوم با دروس نگارش، ریاضی ، معارف ، فیزیک ،شیمی و آمادگی دفاعی برای پایه دهم در تمامی رشته ها و ورزش ، نگارش ، ریاضی ، تاریخ ،معارف ، شیمی ، فیزیک ، زبان و انسان و محیط برای پایه یازدهم تمامی رشته و علوم اجتماعی ،زیست ،شیمی ،فیزیک ، معارف ، تاریخ ، جغرافی و ریاضی برای پایه دوازدهم تمامی رشته ها آغاز گردید و شایان توجه است راس ساعت 8 امتحان نگارش دهم انسانی و جامعه شناسی دوازدهم انسانی برگزار گردید.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20