کسب رتبه سوم کشوری در مسابقات لیگ پایا

در مورخ 22 شهریور 1400 روز دوشنبه پس از اعلام نتایج لیگ پایا دانش آموزان پر تلاش این آموزشگاه خانمها ریحانه ترشیزی ،مهرانه مزجردی ، نرگس محمد پور . فاطمه پور حسن ، فاطمه مزجردی به سرپرستی مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی و آموزشهای دبیر محترم سرکار خانم خدابنده به کسب رتبه سوم کشوری نایل گردیدند .

با آرزوی موفقیت برای این دانش آموزان پرتلاش و کوشا و تبریک به مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و تمامی همکاران


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20