کارگاه آموزشی مربیان و معاونین پرورشی

در روز دوشنبه 7 آذر ماه 1401 جلسه ای تحت عنوان کارگاه آموزشی مربیان و معاونین پرورشی در مرکز رفاهی فرهنگیان برگزار گردید . در این جلسه مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش حضور یافته و در مورد طرح کانون های درون مدرسه ای ، فعال کردن کانون ها ، آسیب های اجتماعی ، اردو ها صحبت نمودند . و در ادامه ریاست محترم آموزش و پرورش و معاون مدیر کل در خصوص عزت نفس و اعتماد به نفس دادن به دانش آموزان صحبت نمودند . در پایان جلسه سرکار خانم زارعی در خصوص شرکت دانش آموزان در مسابقات قرآن ، نماز و عترت و نحوه ی عضویت دانش آموزان در سامانه پادا مطالبی را ارائه نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20