کارنامه هشدار نوبت اول پایه دوازدهم توزیع گردید

در مورخ 24 آذر ماه 1400 روز چهار شنبه سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی و همکاری سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی کارنامه های دانش آموزی بررسی قرار داده و پس از آن به کلاسهای درسی پایه دوازدهم تجربی و انسانی رفته ،کارنامه های دانش آموزان را بین آنها توزیع و راهنمایی های لازم را جهت موفقیت روز افزون به این عزیزان ارائه نمودند و دانش آموزان عزیز سوالات خود را از ایشان پرسیدند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20