کارنامه هشدار نوبت اول پایه دهم و یازدهم بین دانش آموزان عزیز توزیع گردید

در مورخ 23 آذر ماه 1400 روز سه شنبه سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی و همکاری سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی ابتدا کارنامه های دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده و پس از آن دانش آموزان عزیز پایه دهم و یازدهم را به محوطه آموزشگاه دعوت نمودند و سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه در ابتدا برای دانش آموزان عزیز در خصوص کارنامه هشدار توضیحات لازم را ارائه نمودند و سرکار خانمها فضلعلی و نورالهیان کارنامه دانش آموزان را بین آنها توزیع و راهنمایی های لازم را جهت موفقیت روز افزون به این عزیزان ارائه نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20