کارنامه های نوبت دوم تحویل اولیاء گردید

از مورخ 15 تیر ماه 1401 روز چهارشنبه پس از اعلام در گروه های دانش آموزی سامانه پیام رسان سروش جهت دریافت کارنامه ، دانش آموزان عزیز همراه با اولیاء محترمشان جهت دریافت کارنامه به آموزشگاه تشریف می آوردند و پس از دریافت کارنامه خود سرکار خانم فضلعلی راهنمایی های لازم را به این عزیزان جهت موفقیت روز افزون ارائه می نمایند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20