کارنامه های نوبت اول توزیع گردید

از مورخ 3 اسفند ماه 1400 روز سه شنبه طبق تقسیم بندی های صورت پذیرفته اولیای محترم همراه با فرزند عزیزشان به آموزشگاه تشریف آوردند و معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی طبق بررسی های انجام داده بر روی کارنامه های نوبت اول راهنمایی های لازم را به اولیا و دانش آموزان ارائه نمودند و این عزیزان سوالات خود را برای موفقیت روز افزون فرزند خود از ایشان پرسیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20