کارشناسان محترم اداره از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

در مورخ 15 فروردین 1401 روز دوشنبه کارشناس محترم متوسطه جناب آقای فخار به همراه خانم باقری سرگروه محترم زمین شناسی و خانم خدابنده سرگروه محترم ادبیات راس ساعت 9:30 به آموزشگاه تشریف آوردند و از کلاسهای درس ، دفاتر مربوطه و محیط آموزشگاه بازدید به عمل آوردند و در پایان با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری جلسه ای برگزار و از زحمات همکاران محترم آموزشگاه قدردانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20