کارشناسان محترم اداره از آموزشگاه بازدید به عمل آوردند

در مورخ 20 فروردین ماه 1401 روز شنبه راس ساعت 11:15 کارشناس محترم حراست آموزش و پرورش تربت حیدریه سرکار خانم میرزاده به همراه کارشناس محترم امور بانوان خانم اشرف زاده جهت بازدید به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص نحوه برگزاری کلاسها ، تعداد حاضرین و…. به گفتگو پرداختند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20