پذیرایی از هیئت شقایق های نینوا

در مورخ 7 آبان ماه 97 روز دوشنبه فضا ورودی آموزشگاه با همکاری مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به همراه معاون محترم آموزش سرکار خانم فضلعلی و معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر با همکاری همکاران محترم کادر جهت پذیرایی از کاروان هیئت دانش آموزی شقایق های نینوای دبیرستان نوبت اول پسرانه امام حسین(علیه السلام) آماده سازی گردید

امت محمد را آن روز جز حسین ملجا و پناهی نبود. چه خود بدانند و چه ندانند. چه شکر نعمت بگذارند و چه نگذارند. واقعه عاشورا دروازه ای از نور است که آنان را از ظلم آباد یزید یان به نورآباد عشق رهنمون می شود. اگر نبود خون حسین، خورشید سرد می شد و دیگر در آفاق جاوادنه شب نشانی از نور باقی نمی ماند. حسین چشمه خورشید است.شهید سید مرتضی آوینی، فتح خون، ص

همکاران محترم کادر به سرپرستی مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری از این عزیزان و همراهان گرامیشان با شیرینی پذیرایی و استقبال نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20