پخش فیلم های انقلابی در کلاس آمادگی دفاعی

دانش آموزان عزیز خانمها فولادی, سالار زاده, قربانی پایه دهم تجربی در مورخ 13 مهر ماه 98 روز شنبه در کلاس درس آمادگی دفاعی خانم مرادی فیلمی با موضوع اقتدار دفاعی در نیرو های پر توان کشوران تهیه و پخش نمودند و اطلاعاتی ارزنده در اختیار همکلاسی های خود قرار دادند و سپس موضوع نمونه هایی از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی در نیرو های عزیز کشوران تهیه و پخش نمودند و نیز در این زمینه اطلاعاتی به همکلاسی های خود ارائه نمودند

در انتها دبیر محترمشان سرکار خانم مرادی فیلمی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی که در مورد سیاست های دفاعی کشور مان در برابر تهدیدات دشمنان و امنیت در برابر این تهدیدات پخش نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20