همایش کنکور برگزار و روز شمار کنکور در تابلوی پرورشی نصب گردید

در مورخ 30 دی ماه 97 روز یک شنبه فضای سالن آموزشگاه جهت برگزاری همایش کنکور پایه دوازدهم انسانی که راس ساعت 16 برگزار میگردد با همکاری دانش آموزان پر تلاش به سرپرستی معاون پرورشی سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی آماده سازی گردید.

و راس ساعت 16 همایش کنکور پایه دوازدهم انسانی با حضور تمومی اولیاء و دانش آموزان آن پایه برگزار گردید در ابتدا سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه و سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی به شرکت کنندگان خیر مقدم عرض نمودند و سپس جناب آقای دکتر شعبانی راهکارای لازم جهت کنکور 98 را بیان نمودند

و در این راستا مورخ 1 بهمن ماه 97 روز دوشنبه تابلوی پرورشی جهت روز شمار کنکور با همکاری معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی و جمعی از دانش آموزان پر تلاش جهت اطلاع دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی آموزشگاه آماده سازی گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20