نماز جماعت برگزار گردید

در مورخ 20 فروردین ماه 1401 روز شنبه طی جلسه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه با سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه تصمیم بر آن شد به دلیل همزمانی زمان اذان ظهر با کلاسهای درسی برای اقامه نماز کلاسها روزانه جهت حضور تقسیم بندی گردند.

در مورخ 21 فروردین ماه 1401 روز یک شنبه سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی دانش آموزان عزیز کلاس دهم تجربی 1 و 3 را جهت اقامه نماز به حیاط آموزشگاه فرا خواندند و نماز راس ساعت 12:45 به امام جماعت خانم سالاری با حضور این عزیزان و همکاران محترم برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2/20