نفرات برتر کنکور و قبولی های در سر در آموزشگاه نصب گردید

در مورخ 4 مهر ماه 1400 روز یک شنبه در سر در ورودی آموزشگاه لیست دانش آموزان پر افتخار که در کنکور 1400 نتایج درخشانی کسب نموده بودند نصب گردید.که رتبه های زیر 200 این آموزشگاه و پزشکی طبق لیست ذیل می باشد :

1 – فائزه شکیبایی داروسازی

2 -فاطمه ابراهیمان پزشکی

3 -نازنین سلطانی پزشکی

4 -فاطمه نجاتی حقوق

5 -زهره اسدی مددکاری اجتماعی

6 -سها فرساد مهندسی گرافیک


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20