نصب بیلبورد برترینهای لینک پایا در سر در ورودی

در مورخ 8 خرداد ماه 1400 روز شنبه پس از اعلام نتایج چهاردهمین دوره لیگ علمی بین المللی پایا و راهیابی به المپیاد مرحله استانی و موفقیت دانش آموزان عزیز پایه یازدهم انسانی خانمها :محدثه سلیمانی ، نگار گلی ، ستایش ملوکی ، مائده قاسمی ، نسترن حسینی و دانش آموزان عزیز پایه یازدهم تجربی خانمها : ریحانه ترشیزی ، مهرانه مزجردی ، فاطمه مزجردی ، نرگس محمدپور ، فاطمه پور حسن  که نشانه از لیاقت و شایستگی این عزیزان بود به پاس قدردانی از زحمات این عزیزان بیلبورد تبریک به این عزیزان و خانواده محترمشان در سردر ورودی آموزشگاه نصب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20