نصب برنامه راهبردی کنکور و برترین های گزینه دو

در مورخ 28 مهر 98 روز یک شنبه سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشگاه پس از طراحی راهکار های کنکور و چاپ در بیلبورد , به هر یک از کلاسهای پایه دوازدهم تجربی و انسانی رفته و پس از توضیحات اولیه به دانش آموزان عزیز , بیلبورد ها توسط سرکار خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم در کلاس جهت استفاده این عزیزان نصب گردید.

سپس طبق اعلام کارنامه های مشاوره ای گزینه دو و بررسی انجام شده توسط سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی آموزشگاه به همراه مشاور محترم سرکار خانم امامی فر لیست دانش آموزان برتر گزینه دو جهت اطلاع دانش آموزان عزیز و همکاران محترم در تابلوی آموزشی نصب گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20