نصب برترینهای و تهیه دفتر بررسی آزمون های گزینه دو

در مورخ 14 آبان ماه 98 روزسه شنبه معاون محترم آموزشی آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی برترین های آزمون مورخ 10 آبان ماه گزینه دو را جهت اطلاع دانش آموزان عزیز و دبیران محترمشان و همچنین تشویق دانش آموزان به تلاش بیشتر پس از بررسی کارنامه های مربوطه در تابلوی آموزشی آموزشگاه نصب نمودند.

سپس دفتر بررسی آزمون های گزینه دو را با همکاری مشاور محترم سرکار خانم امامی فر پس از بررسی تمامی آزمون های گزینه دو جهت اطلاع مدیریت محترم سرکار خانم افشاری و دبیران محترم آماده سازی نمودند تا با استفاده از این دفتر و نمودار های مربوطه نقاط قوت و ضعف مباحث دروس مختلف مشخص گردد تا دانش آموزان عزیز با کمک دبیران محترمشان بیشترین استفاده را برای موفقیت روز افزون خود از این دفتر بهره ببرند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20