نتایج مرحله اول جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا اعلام گردید

در مورخ 31 فروردین ماه 1401 روز چهارشنبه نتایج اولیه داوری جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا اعلام گردید که از این آموزشگاه دانش آموزان عزیز پایه دهم خانمها صبورا قربانی، یگانه قلی زاده استاد راهنما دبیر محترم زیست شناسی سرکار خانم خدابنده با موضوع صنعت واکسن سازی ،دانش آموزان عزیز پایه یازدهم خانمها زینب علیزاده، زهرا ترکمن استاد راهنما دبیر محترم زیست شناسی سرکار خانم سعیدی با موضوع فناوری نانو و دانش آموزان عزیز پایه یازدهم خانمها سارا حسینی، نازنین طاهری استاد راهنما دبیر محترم ریاضی  سرکار خانم سالاری با موضوع علم ریاضی به مرحله دفاع راه یافتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20