معرفی اعضای شورای دانش آموزی و هیئت اخلاص

در مورخ 3 آذر ماه 1400 روز چهارشنبه معاونت محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور دانش آموزان عزیز را راس ساعت 9 دعوت به حضور در حیاط آموزشگاه نمودند و از دانش آموزان عزیز خواستند در صفهای کلاسی خود قرار گیرند .

در ابتدای این مراسم مدیریت محترم آموزشگاه در ابتدا ضمن ایجاد خرسندی برای حضور دانش آموزان و تدریس به صورت حضوری در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و قوانین دانش آموزشی به سخنرانی پرداختند پس از آن معاون محترم پرورشی به معرفی اعضای شورای دانش آموزی و هیئت اخلاص پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20